Här hittar du de flesta Moderata Politiker i Eksjö. Klicka på bilden så får du information om politikern.

Politikerna är listade i förnamnsordning


Ordf EBO/EKFAB
vOrdf BUN
Ledamot KF, vOrdf EE
Ersättare SBN

Suppleant IB
Ordf IB
Jesper du Rietz
VOrdf Eksjo.nu
Suppleant EE
Ledamot Kommunrev
Ersättare Myndighetsnämnden

Ordf iTolv och vOrd i KF
Ledamot KF, vOrdf i SBN
Ersättare SOS
Ledamot BUN
Ersättare KF, Ordf SocN
Komumnstyrelsens Ordförande
Ledamot i KF , Ordf Myndighetsnämnden
Suppleant EBO

Ersättare SocN
Nämndeman, Ledamot KF, Ledamot i SocN
Ledamot KF , KS och SBN
Suppleant Eksjö Energi

Ledamot Myndighetsnämnden
Ersättare KF, BUN
Nämndeman, ersättare i Myndighetsnämnden
Gruppledare M, Ledamot KF, KS, KSAU, ESAB
Ers BUN