IKE

IKE betyder Inter Kommunal Ersättning vilket betyder att det finns ett system där kommunerna ersätter varandra ekonomiskt om t.ex. en Eksjö elev väljer att studera utanför de kommunala skolorna i Eksjö kommun och väljer t.ex. att studera i Nässjö. I Eksjö har vi ett underskott vilket betyder att Eksjös budget belastas med kostnader för elever som väljer att studera utanför de kommunala skolorna. Detta arbetar Moderaterna med för att hitta en bra lösning på. Det fria skolvalet är vi för.