EU= Europeiska Unionen

EP= Europaparlamentet

Moderaterna
EU
Moderaterna Grupptillhörighet i EP

Klicka på loggorna så får du veta mer


EP val

EP valet äger rum i början av Juni. Valet sker i samtliga EU länder under tiden 6 juni - 9 juni. Varje land väljer sin valdag. Sverige är det EP val den 9 Juni. 


EU Parlamentet  (EP)

I EU parlamentet sitter 705 folkvalda ledamöter varav 21 är från Sverige. Antalet ledamöter variera lite beroende på t.ex att Storbritannien lämnade under mandatperioden, Efter valet 2024 kommer antalet bli 720


Moderater i EU Parlamentet

Från Sverige finns det 4 Moderater som ingår i gruppen EPP den största grupperingen inom EU parlamentet. I EPP ingår även KD från Sverige.