3 Minuter med en Politiker

De 3 interjuvfrågorna som kommer att ställas är

Vem är du ?

Vad kan du som politiker göra för oss i Eksjö kommun ?

Varför är du Moderat ?