Nu har skiftet i styret av Eksjö genomförts så att M tillsammans med S leder samtliga nämnder och Kommunstyrelsen. Sedan tidigare i oktober-22 skedde skiftet i kommunfullmäktige. De kommunala bolagen skiftar styrning i mars-23Moderata Eksjöpolitiker
3 Min med en Eksjöpolitiker
Kontakta oss
Klicka på flaggan
Moderaternas syn på rättspolitik
Moderaternas syn på energipolitik
Moderaternas syn på försvarspolitik
Moderaternas syn på skolpolitik
Moderaternas syn på äldrepolitik

Aktuellt i Eksjö

Demensboende
(Kognitivtboende)

En stor och viktig fråga för Moderaterna är att satsa på ett nytt demensboende i Eksjö
Mycket tyder på att behovet av ett väl anpassat Demensboende är av största vikt då demenssjukdomarna  ökar. Nu (4 Maj -21) har kommunstyrelsen enhälligt fattat beslut om ett demensboende i enlighet med Moderaternas förslag
För att kunna begränsa utsläpp av koldioxid CO2 i atmosfären finns i Eksjö några möjligheter varav transportsektorn är ett område. Ett annat område är Jordbruket där...
Vi har nu fått igenom att sektorerna och bolagen skall verka för detta
 Eksjö har Kulturen under flera år haft tillgång till en bra scen som man hyrt av Soldathemmet, Garnisonen ING2/Fortifikationsverket.. Denna möjlighet upphörde 2018 då Fortifikationsverk ej längre erbjöd uthyrning till civil verksamhet. Om vi i Eksjö kan skapa en arena som skulle kunna bli en stor träffpunkt för skola, idrottsföreningar, kulturföreningar och inte minst alla engagerade invånare så vore det en enorm vinst för Eksjö kommun.    

Denna hemsida uppdaterades senast den 29 Januari 2023

Moderaterna EKSJÖ
EksjöModeraterna
Moderaterna Riks