UKRAINA

Denna sida syftar enbart till att ge officiell information angående Ukrainakrisen och hur det kan påverka oss samt vad vi kan göra. Vi vill naturligtvis inte ge råd eller anvisningar på egen hand utan hänvisar till officiella källor.

Vi vill inte spekulera eller föra vidare information som kan vara desinformation

MSB hemsida
Sveriges skyddsrumskarta