En ny kulturscen i Eksjö

I Eksjö har Kulturen under flera år haft tillgång till en bra scen som man hyrt av Soldathemmet, Garnisonen ING2/Fortifikationsverket. Här spelade bland annat Eksjö Revyn sina uppskattade Nyårsrevyer. Denna möjlighet upphörde 2018 då Fortifikationsverket ej längre erbjöd uthyrning av sina lokaler till civil verksamhet och sedan dess har kulturen i Eksjö saknat en ordentlig kulturscen. 

Det har skett utredningar inom kommunen om hur man skulle kunna etablera en ny kulturscen i Eksjö. Moderaterna i Eksjö stödjer helhjärtat en sådan satsning även om vi inte har den högst på vår prioriteringslista. Socialen- och Skolans behov måste gå före. 

För att ändå kunna genomföra en sådan satsning är vi Moderater angelägna om att satsningen måste ske på sådant sätt att man kan dra nytta av redan befintliga byggnader genom att ”docka” på en kulturscen så att gemensam infrastruktur (el, VA, teknik, vägar, fjärrvärme etc. kan utnyttjas). Dessutom anser Moderaterna att en stor del av intäkterna för att täcka verksamhetens driftkostnader måste komma från aktiviteterna i form av bl.a. biljettintäkter. Vi ser inte att finansieringen enbart ska bygga på ett alltför omfattande bidrag från kommunen.  

Om vi i Eksjö kan skapa en arena som skulle kunna bli en stor träffpunkt för skola, idrottsföreningar, kulturföreningar och inte minst alla engagerade invånare så vore det en enorm vinst för Eksjö kommun.

Kulturföreningar har efterfrågat påbyggnad av en läktare med utrymme för ytterligare åskådare. Vi ser positivt på detta om föreningarna kan finansiera detta med bidrag från externa källor. Eftersom en sådan påbyggnad kräver ett stabilare fundament kommer starten av bygget av kulturscenen inte kunna påbörjas innan kommunen vet om det blir en läktare eller inte.

De fördyringar som som  uppstår på kulturscenen utöver läktaren kan M ej acceptera. Vi anser att man istället måste anpassar bygget efter budgeten eller att merkostnaden för en eventuell läktare finansieras helt från externa källor.

Situationen idag är sådan att någon extern finansiering av de extra kostnaderna som tillkommer inte har kunnat hittats. Därmed kan inte bygget starta i och med att de föreningar som har tänkt använda byggnaden inte ser detta som något som man tycker är tillräckligt bra.