Bo Anders Jansson

Bo Anders Jansson är engagerad i Moderaterna

  • vOrdförande i Eksjö Energi
  • vOrdf i Eksjö Elnät
  • vOrdf i Eksjö Elit
  • Ledamot Kommunfullmäktige
  • vOrdf i M-Styrelsen

Som Eksjöbo sedan 1979 kände för några år sedan jag att det finns en del som jag vill ”tycka till om” och på något sätt påverka! Konstaterade då att det bästa är att engagera mig politiskt!

Jag är i grunden en man som gärna är engagerad och har sedan jag blev Eksjöbo varit det inom idrotten, men inte som utövare utan som en Aktiv Förälder. När nu alla mina tre barn vuxit upp och klarar sig bra själva fanns tid till annat engagemang!

Politiskt står Moderaternas värderingar mig nära

Där Sveriges Bästa står i Centrum

med allas Valfrihet och medborgarnas Ansvar! Jag känner även att (M) verkar för ett starkt Försvar och ett bra företagsklimat!

I grunden har jag förmodligen varit moderat sedan ungdomen och jag valde då att gå med i moderaterna 2013!

Lokalpolitiskt vill jag jobba för näringslivet och handeln! Vi måste skapa förutsättningar som medger att det lokala överlever men även en utveckling där fler nya etableringar sker! Jag värnar om det lokala i ett brett perspektiv!

Mitt yrkesverksamma liv har under 38 år varit inom Försvarsmakten där jag haft förmånen att ha olika befattningar från plutonchef till regementschef men även vid Högkvarter och Internationell tjänster. Ett jobb som jag med glädje gick till varje dag!


Kan inte riktigt släppa Försvarsmakten helt än och har därför jag valt att vara chef för Hemvärnet i Jönköpings län under några år.

Idag har jag privilegiet att som 65-åring få arbeta och då med ett stimulerande jobb som säljare av Nya och Begagnade bilar vid Eksjö Bilaffär! Även här känner jag att det är Roligt att gå till Jobbet varje dag!

Som moderat sitter jag som 2:e v. ordf i Eksjö Energi och som ordf i Eksjö Energi ELIT och Eksjö Elnät!

Privat är jag lyckligt Gift med Marie och vi bor underbart vid Hunsnäsens Ö strand! Tillsammans har vi fem vuxna barn och jag har fyra härliga barnbarn! Mina största Intressen är Mat och Dryck, gärna hemma men även på restaurang! Jag trivs även som medlem inom Odd Fellow.

Om du som Jag känner att Du vill påverka vårt Härliga Eksjös Framtid kan jag bara uppmuntra att söka dig till oss i vår lokala ”moderatkrets”!