Markus Kyllenbeck

Markus Kyllenbeck är engagerad i Moderaterna
  • Kommunalråd
  • Ledamot  Kommunfullmäktige
  • Ledamot i M-Styrelsen
  • Ordf i Kommunstyrelsen/KSO
  • Ordf i KSAU

Inför valet 2018 engagerade jag mig i Eksjö Moderaterna efter valet fick jag
frågan om att bli kommunalråd. Att gå från företagare till kommunalråd är
verkligen skilda världar !
Min familj växer nu med rasande fart. Hustru Karin och tre barn med respektive
och fyra barnbarn.
Min utbildningsbakgrund är byggnadsingenjör, marknadsekonomi via RMI-
Berghs och management via IFL.
Mina huvudskäl till att vara Moderat är deras grundsyn, som jag sammanfattar i
Lika för alla, rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det ska löna sig att arbeta,
äganderätten och arvsfrågor.
Fritiden har genom åren ägnat åt idrott både som utövare och ledare. Ishockey,
skidåkning och segling har varit i fokus. Numera så blir jag bara bättre i två
idrotter golf och paddeltennis…..
Jag vill arbeta med kommunens vision ”Alla är Vi Eksjö Kommun”, den hållbara
nära och aktiva, detta ska ske med en Ekonomi i balans.