Lars Ugarph

Lars Ugarph är engagerad i Moderaterna
  • Ledamot I Kommunfullmäktige
  • vOrdf i Samhällsbyggnadsnämnden
  • Ersättare i Kommunstyrelsen
  • Ersättare i KS/AU
  • Ersättare i ESAB
  • Ledamot i Eksjö Fordonsutbildning


xxx.