Magnus Flank

Magnus Flank är engagerad i Moderaterna
  • Ersättare i Socialnämnden


Vem är jag: Nyinflyttad Eksjöbo, som arbetar som gymnasielärare inom ämnena samhällskunskap och historia. Trivs nära naturen och med min familj. Tycker även om byggnadsvård och restaurera en villa byggd 1910.

Vad vill du åstadkomma politiskt: För mig är det viktigt att fatta kloka och långsiktiga beslut, som samtidigt respekterar de historiska aspekterna. Tror sällan på snabba och radikala förändringar. Inom socialpolitiken är det viktigt att utgå från det som faktiskt fungerar, och inte alltid fatta politiska beslut utifrån vad som ”låter bra”. Realistisk socialpolitik som tar avstamp utifrån individuella perspektiv är viktigt. Ett konkret exempel skulle kunna vara fler familjehem, istället för institutionella omhändertaganden. Det ena utesluter inte det andra!

Varför är jag moderat: Ända sedan jag för första gången röstade har moderaterna var ett självklart alternativ. Tror att företagande är den allra viktigaste drivkraften i vårat samhälle. För att företag skall vilja vara verksamma krävs en ekonomiskt politik som med skatter och lagar främjar företagsamhet. Detsamma gäller energipolitik, och arbetsrätt.