Monica Mimer

Monica Mimer är engagerad i Moderaterna

  • Ersättare i Socialnämnden

Jag heter Monica Mimer. Jag är uppvuxen i Göteborg och har studerat juridik i Uppsala. Efter avlagd juristexamen har jag arbetat som åklagare under hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har sysslat med det mesta inom åklagarväsendet. Under många år var jag chef för åklagarkammaren i Jönköping och under de sista åren före pensioneringen arbetade jag med internutredningar, dvs anmälningar mot anställda inom rättsväsendet.

Jag är gift, har två barn och fem barnbarn. 1984 flyttade familjen från Linköping till Eksjö. Efter att ha bott i större städer i hela mitt liv, var det en mycket positiv överraskning att flytta till Eksjö, där vi uppskattade lugnet och tryggheten samt närheten till service och aktiviteter och inte minst det rika kultur- och friluftslivet. Den lilla charmiga småstaden har varit en fantastisk stad för barn att växa upp i. Tyvärr har utvecklingen inte gått åt rätt håll. Som åklagare har jag sett brottsligheten förändras. Det har blivit grövre brott med mycket våldsbrott, yngre gärningsmän, organiserad brottslighet. Eksjö är inte förskonat. Här kan mycket brottsförebyggande arbete ske lokalt. Servicen har försämrats genom att många statliga myndigheter inte längre bedriver verksamhet i Eksjö, bland annat åklagarmyndigheten, där jag tjänstgjorde, när vi flyttade till Eksjö. Jag har länge ifrågasatt hur politikerna kunde acceptera att landsbygden utarmades på det sättet. Men nu har jag själv engagerat mig i politiken och kan inte längre skylla på politikerna. Jag är moderat därför att jag anser att den enskilda människan har ett stort eget ansvar. Man kan själv påverka sin situation. Men samhället skall självfallet stötta och hjälpa när det finns behov.

Jag är även aktiv i föreningslivet i Eksjö. Rotary, Zonta, som arbetar med kvinnofrågor, Munskänkarna och Laurentii Gille, är några föreningar jag är aktiv i.