Karin Elardt

Karin Elardt är engagerad i Moderaterna
  • Ledamot i Kommunrevisionen

Karin Elardt,


Ledamot i styrelsen för Eksjö Moderatförening

Ledamot, tillika vice ordf i Kommunrevisionen

Lekmannarevisor i Eksjöbostäder, Eksjö kommunfastigheter, Strid & Son samt Itolv AB

Bor sedan 32 år i Björka (3 km öster om Eksjö). Gift med Lars-Åke Andersson och har två barn samt fyra barnbarn

Efter studentexamen vid Eksjö Gymnasium studerade jag först fem år i Lund vid Socialhögskolans Förvaltarlinje, med inriktning kommunal ekonomi och kommunalrätt.

Efter socionomexamen fortsatte jag med att studera enskilda kurser, bla fastighetsrätt, vid Juridiska fakulteten i Uppsala. (Tyckte juridiken var intressant, och ville också testa på studentlivet i Uppsala)

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetet inom primärkommunal administration, först i Vetlanda kommun som bla utredningssekreterare, och i över 25 år som ansvarig för kommunkansliet i Eksjö Stadshus. Från början hette tjänsten kommunsekreterare, som krävde en socionomexamen, men då det går inflation i titlar slutade jag på Stadshuset som sk Adm.chef 2014. Mina sista två år vid Eksjö kommun var jag verksamhetsansvarig för den nybildade gemensamma överförmyndarverksamheten i Aneby och Eksjö.

I det privata är jag bla engagerad i Zonta och Inner Wheel (två organisationer som värnar om kvinnors rättigheter), Björkaortens samhällsförening samt Södra Vedbo pastorat, bla som vice ordf i Kyrkofullmäktige och ledamot av Församlingsrådet i Höreda.

Efter pensioneringen 2016 valde jag att engagera mig politiskt i moderaterna. Varför? Därför att jag tror på de moderata tankarna om individens självbestämmanderätt, fri företagsamhet, att det ska löna sig att arbeta, att bidragsberoendet ska minska, ett starkt försvar samt M.s sätt att värnar om den svenska välfärden.