Anders Gustafsson

Anders Gustafsson är engagerad i Moderaterna

  • Ordförande i EBO/EKFAB
  • Ledamot KF
Anders Gustavsson har även uppdrag på Regionsnivå

  • vOrdf i Regionfullmäktige

Jag har under flera mandatperioder haft olika politiska uppdrag för moderaternas räkning.

Det är två övergripande skäl till att jag behållit detta engagemang.

Dels möjligheten att stilla sin nyfikenhet om hur samhället fungerar och kan förbättras, dels den kamratskap och laganda som politiskt arbete genererar när det fungerar som bäst.

Min rekommendation till dig är att ta steget och pröva på. Det finns gott om mentorer i partiet som gärna ställer upp om du tror dig behöva detta.

Nuvarande uppdrag: ledamot av kommunfullmäktige, ordf. i EBO/EKFAB, 1:e v.ordf i regionfullmäktige Jönköpings län m.m.Skuruhatt20