Mats Wissinger

Mats Wissinger är engagerad i Moderaterna
  • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
  • Suppleant i EksjöBostäder
  • Suppleant i Eksjö Kommunfastigheter

xxxx