Mats Danielsson

Mats Danielsson är engagerad i Moderaterna

  • Ledamot Kommunfullmäktige
  • Ordförande Myndighetsnämnden
  • Ersättare i KS, KSAU och ESAB
  • Ingår i M styrelse

En dag för kanske femton år sedan beslutade jag mig för att inte längre sitta på läktaren och tycka, jag gick ut på planen istället och engagerade mig politiskt i Moderaterna.

Jag flyttade till Eksjö för snart 25 år sedan, är gift och vi har 5 barn. En kommun som jag brinner för, här är fantastiskt att bo och arbeta! Mitt yrke är företagare, men jag arbetar även som distriktssköterska i Eksjö kommun. Här möter jag många tankar från alla delar av vår kommun och ser även behoven i vardagen. Det är för dig som jag som politiker kan arbeta. Vård och omsorg, de äldres välbefinnande är hjärtefrågor för mig.

Det främsta skälet till att jag behållit mitt politiska engagemang är möjligheten att påverka, men det har även givit bred en kunskap om Eksjö kommun.

I det uppdraget möter jag kamratskap och laganda som politiskt arbete skapar när det fungerar som bäst. Vänner för livet, inom samtliga partier, har jag fått som en fantastisk bonus.

Därför rekommenderar jag dig att också prova på detta. I Moderaterna brukar vi säga ”Möjligheter, skyldigheter och rättigheter” - som moderat politiker kommer du få många möjligheter. Hör av dig, vi hjälper dig, stöttar dig och du behöver inte kunna politik.

Jag startade som ersättare i Socialutskottet, var ersättare i kommunfullmäktige, blev vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Därutöver satt jag i styrelserna för Nifsarpskolan, Eksjöbostäder, Eksjö kommunfastigheter. Jag har även suttit i kommunstyrelsen som ersättare.

Vid valet 2018 valdes jag åter in i kommunfullmäktige och fick också äran att bli kommunfullmäktiges ordförande. Ett uppdrag som idag tar all min tid i politiken och det mest spännande uppdrag jag haft. Ett uppdrag jag gärna fortsätter med efter valet 2022!