Ulf Björlingson

Ulf Björlingson är engagerad i Moderaterna

  • Ledamot i Kommunfullmäktige
  • Ledamot i M-Styrelsen
  • Gruppledare M Fullmäktige
  • Ledamot Kommunstyrelsen AB
  • Ledamot Ledningsutskottet
  • Ledamot i Eksjö Stadshus AB.

Min bakgrund är uppväxt i Vetlanda varefter jag bott/studerat/arbetat alltifrån Uppsala, Lund, Närke och Mariefred innan vi (Monica och Jag) hamnade i Eksjö 1999.

Släkten har bott eller arbetat i Eksjö sedan tidigt 1800-tal.

Vi har två vuxna barn och 4 barnbarn. Själv är jag Civilingenjör från LTH och hustrun är Bibliotekarie eller åtminstone var innan vi pensionerades.

Arbetslivet har jag främst tillbringat på dels Svenska storföretag men även amerikanska företag har jag arbetat med system kring stöd för konstruktion. Även att driva eget företag har jag hunnit med inom samma område.

Fritidsintresset utöver politiken är vårat 1800-tals torp ca 5 mil från Eksjö där mycket tid tillbringas med kräftfiske, svampplockning, renovering, underhåll, skogsvandringar och en del trädgårdsarbete när Monica så tillåter. Åker gärna utomlands och då främst till de franska vindistrikten.

Att jag är Moderat beror på att jag tror på människans egen förmåga att utan alltför mycket styrmedel kunna genomföra sina egna drömmar. Dessutom tror jag på att samhället måste stå för grundläggande stöd i vissa livssituationer och att vi delar på ansvaret för nödvändiga samhällsfunktioner. Att samhällets ansvar generellt blir alltför stort tror jag inte gagnar någon. Uppdelningen mellan samhällets ansvar och individens ansvar varierar från individ till individ men det är viktigt att man som person känner ansvar för det man klarar utifrån 100 % av sin förmåga.

Inom politiken är jag mest intresserad av de övergripande frågorna såsom budget och styrning.

Då det gäller sakpolitiken är det svårt att prioritera men ur ett kommunalt perspektiv ser jag att framtidsfrågor för skolan är viktigast och att omhändertagandet av de äldre i samhället är ett mycket viktigt uppdrag som kommunen har.