Tomas Erazim

Tomas Erazim är engagerad i Moderaterna
  • Ersättare i Kommunstyrelsen

Jag heter Tomas Erazim och fyller 49 år i år. Jag har varit politiskt engagerad sedan mitten av 90-talet då jag gick med som medlem i Moderaterna. För mig var det självklart att det var just Moderaterna som blev mitt parti. Friheten och tron på individens kraft och förmåga att skapa och forma sitt eget liv, är så viktig! Det är en frihet under stort ansvar, där individens frihet att forma sitt liv skall drabba någon annan. För mig är det viktigt med en stark stat på klart definierade områden. Det gäller uppdraget att försvara landets suveränitet och frihet. Det gäller ett rättsväsende som skapar trygghet genom att finnas i alla stegen från det förebyggande arbetet, till den utredande och dömande delen. Staten skall finnas där som ett stöd för den som blir sjuk eller den som tillfälligt behöver hjälp att komma tillbaka. Det betyder INTE att samhället skall styra dig och din familj från vaggan till graven. Det finns inga enkla universallösningar som gör att man kan stöpa alla i samma formar. Vi är unika varelser med olika förutsättningar, förmågor och drömmar. Samhället skall ge utrymme för var och en att växa och utvecklas efter egen förmåga till att bli viktiga kuggar i kommunen, regionen, Sverige, EU och världen.

Jag har haft förmånen att under mina dryga 22 år som aktiv politiker i Moderaterna att bl.a. få inneha förtroendeuppdrag som kommunalråd, kommunfullmäktigeledamot, regionfullmäktigeledamot och ordförande i socialnämnden. Den gemensamma nämnaren för mitt politiska engagemang är ”människan”. Det är de mjuka frågorna som intresserar mig mest alltifrån våra barn och unga till våra äldre och våra medborgare med funktionsnedsättningar. Hör av dig till mig, om du har frågor eller vill framföra dina tankar och åsikter!