Roger Pålsson

Roger Pålsson är engagerad i Moderaterna
  • Ledamot i Myndighetsnämnden

xxx.