Moderater på Centrala Poster


 Kommunfullmäktige

Mats Danielsson                                 Ordförande


Kommunstyrelsen

Markus Kyllenbeck                             Vice Ordförande
Ulf Björlingson                                     Ledamot
Annelie Sjöberg                                   Ersättare
Marielouise Gunnarsson                    Ersättare
Anders Gustafsson                             Ersättare
Tomas Erazim                                      Ersättare


Ledningsutskotet (LU)

Markus Kyllenbeck                 Vice Ordf
Ulf Björlingson                          Ledamot
Anders Gustafsson                  Ersättare


Nämnder och beredningar


Socialnämnd/Beredning


Markus Kyllenbeck                   Ordförande

Marielouise Gunnarsson          Ledamot

Monica Mimer                            Ersättare


Barn och Utbildningsnämnd/Beredning

Raoul Adolfsson                         Ersättare
Lars Ugarph                                 Ledamot


Samhällsbyggnadsnämnd/Beredning

Anders Gustafsson                    Ordförande

Ronnie Gustafsson                     Ledamot

Lars Jansson                               ErsättareTillväxt och utvecklingsnämnd/Beredning

Annelie Sjöberg                          Vice Ordförande

Jes Suhr                                       Ersättare

Kristina Carlo                              ErsättareKommunrevisionen

Karin Elardt         Vice Ordförande