Moderater på Centrala Poster
2023 - 2026


 Kommunfullmäktige

Kristina Carlo                                 vOrdförande


Kommunstyrelsen 

Markus Kyllenbeck                             Ordförande
Ulf Björlingson                                     Ledamot
Pernilla Andersson                              Ledamot
Annelie Sjöberg                                   Ersättare
Lars Ugarph                                          Ersättare
Mats Danielsson                                  Ersättare


KS Arbetsutskott

Markus Kyllenbeck                             Ordf
Ulf Björlingson                                     Ledamot
Lars Ugarph                                          Ersättare
Mats Danielsson                                  Ersättare


Nämnder 


Socialnämnd

Marielouise Gunnarsson           Ordförande
Nathalie Nilsson                          Ledamot

Monica Mimer                            Ersättare
Magnus Flank                             Ersättare


Barn och Utbildningsnämnd

Annelie Sjöberg                           vOrdf 
Maria Felix                                   Ledamot
Raoul Adolfsson                         Ersättare
William Sjöberg                          Ersättare


Samhällsbyggnadsnämnd

Lars Ugarph                                vOrdförande
Pernilla Andersson                    Ledamot
Mats Wissinger                          Ersättare
Gustaf Liljeblad                         Ersättaree


Myndighetsnämnd

Mats Danielsson                       Ordförande
Roger Pålsson                           Ledamot

Ronnie Gustafsson                    Ersättare

Kim Lindström                           Ersättare


Kommunrevisionen

Karin Elardt            Ledamot