Jörgen Rosén

Jörgen Rosén är engagerad i Moderaterna
  • Ledamot i Eksjö Energi (EE)"Inför valet 2022 engagerade jag mig i Eksjö Moderaterna.
Jag är född 1960, är överstelöjtnant och jobbar sedan många år tillbaka i Stockholm, för närvarande på Försvarshögskolan.  
Jag och min fru Pernilla är trogna Eksjö. Vi bor i Eksjös centrala gamla fina stadsdel, där trivs vi verkligen.
Våra tre vuxna barn - från tidigare äktenskap - är sedan flera år tillbaka utflugna.

Jag tror på Moderaternas nuvarande politik för att få ordning, trygghet och framtidstro i Sverige. Färre populistiska och fler långsiktigt underbyggda beslut krävs för att uppnå detta. Principen "lika för alla" -rättigheter, skyldigheter och möjligheter- är ett av flera viktiga ingångsvärden.
På fritiden ägnar jag mig åt fysisk träning, friluftsliv, vårt kulturminnesmärkta 1600-talshus och att umgås med vänner och familj.  
Jag läser relativt mycket och har en god allmänbildning, speciellt inom det säkerhetspolitiska området."