Hans Åke Tilly

Hans Åke Tilly är engagerad i Moderaterna

  • Ordförande i Eksjöbostäder
  • vOrdförande i Eksjö Kommunfastigheter
  • Ordförande  i M-Styrelsen

Hans-Åke Tilly f 1945 i Malmslätt, flygets vagga, Östergötlands län.
Gift 1967 med Kristina Johansson. Barn: Joakim f 1970, Anna-Karin f 1972,
Susanna f 1980. Familjen har under åren utökats med sju barnbarn,
Jag utbildade mig i Linköping och avlade 1965 maskiningenjörsexamen. Efter
fullgjord militärutbildning, 15 månader, vid Svea Artilleriregemente A1, Linköping
började jag 1966 jobba vid Tekniska Verkens värmeverk i Linköping och jag slutade
där 1970.


Efter det har jag arbetat två år på Göteborgs Energi och fem år på värmeverket i
Enköping. Jag flyttade 1977 till Eksjö för att arbeta med Eksjös planerade
värmeverksutbyggnad. Jag utsågs till direktör för Eksjö Energi 1984. Det var en
fantastisk och spännande tid och jag var kvar där till 2009 då jag gick med pension.
Föreningsliv har alltid lockat mig och 1995 blev jag tillfrågad om medlemskap i
Eksjö Lions. Det passade mig bra då Lions arbetar med humanitära frågor som alltid
har intresserat mig och medlemmarna i Lions utför flera olika hjälpinsatser.
Jag är också medlem i Eksjö Gamla Stan Rotaryklubb och i Frimurarorden Concordia
i Eksjö. Många år var jag också medlem i Eksjö Golfklubb.


För ett par år sedan valde jag att engagera mig politiskt i Moderaterna då jag kände
att den Moderata politiken ligger mig varmt om hjärtat. Fri företagsamhet, ett starkt
försvar, det skall löna sig att arbeta, jämlikhet, och äldreomsorgsfrågor är för mig
viktiga frågor.


Att vara medlem i Moderaterna innebär att jag också får tillgång till och insikt i vad
som händer i vår kommun. Det ger mig möjlighet att bevaka våra intressen. Vår
Moderatförening är mycket aktiv och vår Moderatpolitik ger resultat.
Tag chansen att komma med i ett seriöst och glatt gäng och påverka din, landets och
kommunens framtid.