Styrelse M-föreningen i EksjöI den moderata föreningen finns en styrelse som väljs på årsmötet och sitter ett år i taget
Styrelsens huvuduppgift är att förbereda val, bedriva kampanjer, informera medlemmar, rekrytera medlemmar och potentiella politiker

Styrelsen består av 8 Personer

Ordförande                     Raoul Adofsson
Vice Ordf                         Mats Danielsson
Sekreterare                     Monica Mimer
Kassör                             Maria Felix
Ledamot                          Lars Ugarph
Seniorrepresentant       Jes Suhr 
Kommunalråd                 Markus Kyllenbeck 
Gruppledare                    Ulf Björlingson