Styrelse M-föreningen i EksjöI den moderata föreningen finns en styrelse som väljs på årsmötet och sitter ett år i taget
Styrelsens huvuduppgift är att förbereda val, bedriva kampanjer, informera medlemmar, rekrytera medlemmar och potentiella politiker

Styrelsen består av 9 Personer

Ordförande                     Hans Åke Tilly
Vice Ordf                         Bo-Anders Jansson
Ledamot                          Annelie Sjöberg 
Kassör                             Maria Felix
Ledamot                          Lars Ugarph
Seniorrepresentant       Jes Suhr 
Ledamot                          Monica Mimer

Ledamot                          Mats Danielsson 
Kommunalråd                 Markus Kyllenbeck 
Gruppledare                    Ulf Björlingson