Vindkraft

Vindkraft är ett sätta att ta tillvara energin i vinden och som sådan fungerar det utmärkt när det blåser. Installationerna av Vindkraft ökar i hela landet och anläggningarna blir allt högre för att kunna ta tillvara energin i vinden.

  • Vindkraften är ett bra fossilfritt alternativ som kan etableras lokalt
  • Ett vindkraftsverk kräver infrastruktur och påverkar människor och natur i närheten
  • Vi anser att energiintresset och närboendes intressen måste noga analyseras innan etablering kan ske
  • Vid beslut skall stort hänsyn tas till permanentboende
  • Ett visst intrång av vindkraft måste kunna accepteras