Utbildning

Med utbildning avses inte bara våra skolor utan också vuxenutbildning i olika former. Det livslånga lärandet är mycket viktigt och här är kunskapsutveckling och vidareutveckling på arbetsplatsen en betydelsefull del

  • Utbildning är grunden för att utveckla samhället
  • Med en ständigt förändrad arbetsmarknad krävs vidareutbildning och kompetensutveckling
  • Individen har själv ett stort ansvar för den egna vidareutbildningen
  • Ungdomar som väljer eftergymnasial utbildning på andra orter eller i andra länder skall uppmuntras
  • God utbildning är till för alla såväl de som är extra begåvade och de som behöver extra stöd