Turism

Besöksmål, attraktioner, kulturbyggnader, caféer, restauranger, butiker, kyrkor, naturområden, sjöar, osv. Oavsett vad kommunen har att erbjuda, så är det alltid någon som är intresserad av just det och alla delar är lika viktiga att lyfta fram i ett attraktivitetsperspektiv.

Moderaterna vill:

  • Uppmuntra vidareutvecklingen av befintliga besöksmål.
  • Stimulera samarbetet mellan privata och offentliga aktörer.
  • Öka marknadsföringen av kommunens attraktivitetsområden.
  • Underlätta för företagen vid kontakt med kommunen.