Trygghetsboende

Det finns i Eksjö ett antal Trygghetsboende. Ett trygghetsboende är en normal hyreslägenhet men där hyresgästerna har tillgång till mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande boende. Trygghetsboende är inget som ligger under Socialförvaltningen

  • Moderaterna i Eksjö är för att fler Trygghetsboende byggs både i kommunal och privat regi. Det är dock efterfrågan som styr behovet
  • Lägenheterna i ett Trygghetsboende skall ej ekonomiskt behandlas annorlunda än andra lägenheter.
  • Moderaterna vill inte att förtur till Trygghetsboende kan lämnas mer än i undantagsfall detta på grund av att det kräver att vi betalar för tomma lägenheter som står och väntar på ev. förtursbeslut.
  • Moderaterna anser att uppförandet av ett Trygghetsboende skall konkurrensutsättas för att få rimliga hyreskostnader eller att det byggs i privat regi