Trygghet

Trygghet är viktigt, Det finns olika former av trygghet dels den upplevda tryggheten och dels den fysiska tryggheten.

  • Moderaterna vill att den upplevda tryggheten skall vara hög och här kan belysning och borttagande av ”dolda” platser bidra till detta.
  • Den fysiska tryggheten omfattar många saker i det offentliga rummet och här har både samhället, den enskilde , föreningar och företag ett ansvar.
  • Trygghet skapar möjlighet till ett friare och rikare liv.
  • Trygghet i hemmet är naturligtvis något som är viktigt men mycket svårt att genomföra utan att bryta integriteten för många. Däremot måste samhället bidra att den som behöver hjälp enkelt skall kunna få sådan.
  • Polisen ser vi som en trygghetsskapande statlig myndighet.