Strandskyddet

Strandskyddet bör i grunden reformeras. Vi vill uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där det är som viktigast, samtidigt som de generella restriktionerna lättas.

  • Moderaterna i Eksjö ser positivt på att vi har ett strandskydd
  • Moderater anser att strandnära bygge är en attraktiv boendeform
  • Moderaterna ser gärna att vi använder strandnära boende som en möjlighet i marknadsföring av kommunen
  • Moderaterna vill att kommunen är mer generösa med dispenser då det gäller strandskydd