Socialdemokraterna i Eksjö

Efter valet 2022 har Moderaterna valt att i Majoritet styra Eksjö tillsammans med Socialdemokraterna istället för ett minoritetsstyre med Alliansen.

  • Moderaterna är övertygade om att samarbete med S i Eksjö kommer att gå bra 
  • Vi anser att vi enklare får igenom moderat politik genom samarbetet inom en majoritet
  • Både M och S är medvetna om de ideologiska skillnaderna som finns. Vi tror  att sakfrågorna är betydligt fler lokalt där vi kan enas. Ideologiska frågor blir en utmaning men det finns en grundöverenskommelse som hanterar delar av detta.
  • Vi inser att vi ibland måste släppa frågor där S har andra synsätt men  vi kompromissar inte med våra grundläggande värderingar.
  • Vi kommer  alltid att kämpa för de egna idéerna och försöka vinna så stort stöd som möjligt för moderat politik