Skolan

Det ska inte spela någon roll vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Det ställer krav på att alla skolor är bra skolor.

  • Närvaron i skolan är viktig.
  • Vi behöver se till att varje elev får det stöd som de behöver. Föräldrarnas roll är viktig
  • Alltför små skolor kan ha svårt att klara det pedagogiska målen
  • Vi behöver behålla det fria skolvalet och ha attraktiva skolor i Eksjö så att dessa blir förstahandsvalet
  • Vi behöver både friskolor och kommunala skolor i Eksjö
  • Vi ser positivt på samarbetet mellan Eksjö och några höglandskommuner då det gäller gymnasiet