Skogsbruket

Skogsbruket är en stark nationell basnäring, som har stor betydelse för Eksjö kommun, inte minst de träförädlande företagen som har en koncentration till vårt område.

  • Moderaterna anser att ett robust vägnät, är en viktig förutsättning för ett lönsamt brukande.
  • Moderaterna anser att äganderätten till brukandet är vital för näringen och den allmänna rättsuppfattningen.
  • Moderaterna anser att skogen är viktig för fritidslivet och naturupplevelser vilket främjar invånarnas hälsa