Skatt

En av kommunens största intäkter är den kommunala skatten som vi bestämmer själva om. I Eksjö är den relativt hög i förhållande till både länet och riket.

  • Tillväxt ökar skatteintäkterna mer än skattehöjningar
  • Moderaterna vill inte ha högre kommunal skatt
  • Skattemedel måste användas för Eksjös invånares bästa
  • Skatterna skall i huvudsak användas till kommunens kärnverksamheter
  • Vi anser att ju högre skatt desto större blir samhällets inflytande över dig.
  • Moderaterna är inte främmande för skattesänkningar så länge vi kan bibehålla en god kommunal ekonomi