Politiska Hus

Vid bildandet av bostadsbolagen för flera år sedan blev en del fastigheter ”över”. De passade inte in i organisationen. Dessa stannade kvar inom kommunen och benämns "politiska hus". Fastigheterna omfattar allt från ödehus, föreningslokaler till herrgård.


  • Moderaterna vill överföra, sälja etc dessa fastigheter så långt det går
  • Vi vill i de fall dom hyrs ut att hyran täcker kostnaderna för underhåll och drift
  • Vi vill behålla dom fastigheter som ligger på strategisk mark
  • Vi vill att föreningarna tar över de fastigheter som dom disponerar till ett rimligt pris
  • Vi vill att icke utnyttjade fastigheter i dåligt skick rivs om ingen annan möjlighet finns
  • Vissa fastigheter ska behållas i kommunal eller kommunala bolags ägo