Pensionärer

I Eksjö finns det många pensionärer som tack vare vårt föreningsliv, närhet och småskalighet gör att man kan ha ett bra och givande liv. Vid lite högre ålder har vi det bra ordnat med Trygghetsboende, Äldreboende och hemtjänst. Närheten till vården är också en trygghet för många.

  • Pensionärer har en erfarenhet som måste tas tillvara
  • Moderaterna i Eksjö uppskattar att många personer väljer att bo kvar även då man blivit äldre
  • Eksjömoderaterna anser att vid uppnådd pensionsålder påbörjar man i många fall en ny och intressant fas i sitt liv
  • Eksjömoderaterna ser Pensionärer som en viktig resurs som arbetskraft, föreningsverksamma, stödpersoner för andra personer etc.
  • Äldre personer gör en stor insats för att hjälpa sina barn och barnbarn med att få livspusslet att fungera