Näringsliv

Våra företag måste få förutsättningar att utvecklas och därmed anställa fler. Det utanförskap som arbetslöshet och bidragsberoende orsakar drabbar inte ”någon annan”.´, utan påverkar alla i samhället. Varje krona som går till bidrag är en krona som istället kunde gå till jobb, fler poliser, mer undervisning i skolan och en bättre välfärd.

  • Vi driver på för ett dialogbaserat tillståndssystem där kommunen ”hjälper” företagen/företagare vid myndighetskontakter.
  • En väg in. Moderaterna vill att företag/företagare via näringslivsenheten hitta rätt direkt då kommunens tjänster erfordras.
  • Avgifter för tillsyn ska debiteras först efter att de utförts
  • Moderaterna vill att Näringslivsenheten organisatoriskt ligger direkt under kommunstyrelsen
  • Vi vill att god markberedskap finns för nyetablering i hela kommunen.
  • Då det gäller småföretagare vill vi att regelverket förenklas och tillämpas så att det görligaste mån underlättar för företagaren