Miljö

Miljö är ett stort område och kan innefatta snart när alla aktiviteter. Vi är medvetna om Agenda 2030 men inser att allt inte kan ha högsta prioritet. Däremot ska vi vidtaga åtgärder inom de områden där vi kan påverka kommunens möjligheter

  • Moderaterna vill ställa om huvuddelen av transportsektorn till fossilfri el
  • Moderaterna ser det som angeläget att säkra vattenförsörjningen både via VA-systemet som i de enskilda brunnarna
  • Moderaterna vill begränsa växthusgas utsläppen från fjärrvärmeproduktion
  • Moderaterna vill effektivisera insamlandet och minska avfallet från industri och hushåll
  • Moderaterna ser hellre verkliga åtgärder än så kallad plakatpolitik