Landsbygd

Eksjö kommun är en landsbygdskommun, med dess för och nackdelar. Att leva nära naturen i vår glesa bebyggelse är en klar fördel. Nackdelarna kan vara sämre allmänna kommunikationer och en relativ dyr infrastruktur i en jämförelse mellan stads- och landsbygdsboendet.

  • Moderaterna ser att möjligheten att bosätta sig på landsbygden är viktig för samhällsutvecklingen
  • Moderaterna vill att kommunen bejakar en attraktiv landsbygd
  • Moderaterna anser att det skall gå att bygga nära vatten.