Kultur

Kultur är en tillväxtfaktor som skapar ett levande samhälle som attraherar invånare, turister, och företag med kreativitet och skaparkraft.

  • Skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan Kommunen invånare, kulturarbetare, turism- och besöksnäringen.
  • Att kommunala satsningar på kulturverksamheter för barn och unga ska vara prioriterade.
  • Använda kultur som ett verktyg inom vård och integrationsarbetet
  • Vi vill att kulturen skall fungera som motor för att förena ungdomar från musik, teater, idrott och de som normal inte deltar i några aktiviteter.