Jordbruket

Jordbruket är en viktig basnäring i Eksjö kommun som förutom att producera viktiga livsmedelsprodukter också möjliggör det öppna brukade landskapet. Jordbruksföretagen har blivit alltmer specialiserade och till antal företag färre.

  • Moderaterna ser denna näring som alltmer viktig för landets livsmedelsförsörjning
  • Moderaterna vill bejaka jordbruket som motor för miljö- och landsbygdsutvecklingen.
  • Moderaterna anser att jordbruket skall verka och utvecklas på landsbygden och inte i tätorterna