Jobb /Arbete

Att ha ett jobb innebär många positiva saker för den enskilde att kunna klara sig själv och att man genom sitt arbete bidrar till samhället.

  • Arbete är en av grunderna för att kunna ha ett gott samhälle
  • Arbete kan bara i begränsad omfattning skapas av politiken
  • Politiken kan till viss del ange förutsättningarna för att företag skall kunna anställa
  • Individen har själv ett stort ansvar för att ordna arbete
  • Ungdomar bör få hjälp med att få sitt första jobb