Infrastruktur

Infrastruktur är ett vitt begegrepp som omfattar allt från transportsektorn, energi distribution, va nät och fiber/tele

Inom den kommunala verksamheten finns ansvar för delar av detta medan andra delar handhas av region, stat eller privata aktörer. Vi Moderater i Eksjö vill att Infrastrukturen når ut till alla i kommunen men att kostnaden måste vägas in i vissa fall.

  • Vi ser Bilen som ett positivt och flexibelt transportmedel. Det är sättet som bilar drivs på som är ett problem inte bilen i sig. Vi vill underlätta för att parkera i staden samtidigt som vi inte vill låsa upp en parkeringsplatser i centralt läge under lång tid.
  • Cykeln är ett bra sätt att transportera sig vid kortare sträckor och inom tätorterna vilket skall underlättas
  • Kollektivtrafik är att prioritera där de lite större transportströmmarna går för att vi skall få en bra turtäthet främst utmed vägarna 40 och 32
  • Fiber eller motsvarande teknologi vill vi skall byggas ut i hela kommunen