Hemtjänst

Hemtjänst är något som är till gagn för många människor i kommunen. Den gör att man kan fortsätta att leva ett självständigt liv trots att förmågan att sköta allt själv går ner.

  • Moderaterna i Eksjö vill att man ska ha en väl utbyggd hemtjänst
  • Moderaterna ser gärna att man som komplement till hemtjänsten kan använda RUT tjänster.
  • Den som har behov av många hemtjänsttimmar kan ur medicinsk synpunkt få en bättre omvårdnad på ett äldreboende. Det är därför vi moderater stödjer regeln om ett maxtak på hemtjänsttimmarna.
  • När man behöver många hemtjänsttimmar och vård/tillsyn alla dagar veckan och flera gånger per dygn resulterar det i besök av många olika personer. Detta anser vi moderater inte är optimalt utan ser då äldreboende som ett bättre alternativ.