Handel

Handeln, tillsammans med caféer, restauranger, service och tjänster, bildar grunden för en attraktiv plats

Handel utgör en del av vårt näringsliv

  • Moderaterna ser positivt på möjligheten att tillsammans med kommunen, fastighetsägarna och de enskilda näringsidkarna utveckla handeln
  • Moderaterna ser utmaningen i den ökande näthandeln och andra icke traditionella handelsformer. Fysiska butiker har sin styrka i den personliga servicen
  • Handeln i våra tätorter har en fördel av att  bygga på den lokala traditionen och tillgodose både den lokala marknaden samt besökande.