Försvaret

Försvaret är inget som den lokala politiken beslutar över men vi kan ändå bidra med

några saker för att underlätta för den militära närvaron i Eksjö.

  • Bostäder till försvarsanställda är viktigt
  • Underlätta för försvarsanställdas partners att får arbete i på höglandet
  • Underlätta för att försvarsanställdas familjer skall kunna få barnomsorg och skola
  • Ett stärkt försvar gynnar Eksjö om man ser det ur ett rent arbetsmarknads perspektiv
  • Vi vill säkerställa markbehovet så att försvaret kan vidareutvecklas i Eksjö
  • Vi är positiva till att Sverige ansökt att ansluta sig till NATO