Försörjningsstöd

Inom Sociala sektorns ansvarsområde ligger området försörjningsstöd vilket innebär att personer/familjer som av olika orsaker inte fullt ut kan försörja sig, kan erhålla försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Detta stöd har de senaste åren vuxit oroande mycket.

  • Moderaterna vill att det ställs krav på de som tar emot bidraget tex deltagande i utbildningar, jobbsökande
  • Kraven skall vara anpassade efter individens förmåga vilket varierar från person till person
  • Vi ser försörjningsstödet som en hjälp att komma i arbete och inte hamna i utanförskap och på så sätt stärka individen
  • Om kraven inte uppfylls skall försörjningsstödet helt eller delvis dras in
  • Ansvaret för försörjningsstödets utveckling åligger hela förvaltningen och inte enbart på sociala sektorn