Föreningar

Eksjö kommun har ett rikt föreningsliv som är till stor glädje och nytta för våra invånare och för kommunen som helhet. Vi är medvetna om att flera föreningar har svårt att engagera nya medlemmar.


  • Moderaterna ser positivt på föreningslivet
  • Föreningar utan en demokratisk agenda skall ej erhålla samhällets stöd
  • Moderaterna vill prioritera föreningar som i huvudsak inriktar sig mot barn och ungdomar
  • Föreningar för vuxna personer är positivt men dessa föreningar skall stå på egna ben och  i normalfallet klara sig utan direkt eller indirekt kommunalt stöd.
  • Föreningar som åtar sig ett samhällsuppdrag kan erhålla extra stöd för detta
  • Vi ser gärna att föreningarna gör det möjligt för medlemmar som blivit äldre att dessa ska kunna delta i föreningsaktiviteter
  • Vid behov av lokaler skall man nyttja befintliga lokaler eller använda tomma lokaler t.ex skolor på helger/kvällar