Förbifart Eksjö

Trafikverket planerar för en förbifart kring Eksjö från Abborravik förbi Kvarnarp söder om Kvarnarpssjön och fram till väg 40 någon km efter järnvägskorsningen mot Hult. Hanteringen av väg 40 och dess förbifart hanteras helt av Trafikverket men i politiken kan vi ha synpunkter

  • Vi tycker det är positivt att trafiken leds utanför Eksjö
  • Vi ser möjlighet att utveckla området runt nuvarande väg 40 i Eksjö
  • Vi anser det vara viktigt att trafikflödet vid avfarterna till/från den nya vägen mot Eksjö underlättas.
  • Vi ser gärna att Trafikverket ansvarar för anslutningarna in mot Eksjö och stödjer att så sker.