Enskilda vägar

De enskilda vägarna är totalt 40.000 mil i landet medan de vägar som Trafikverket ansvarar för är 10.000 mil. I Eksjö kommun finns det rikligt med enskilda vägar som binder samman landsbygden med Trafikverkets vägar. Stat och kommun stödjer de enskilda vägarna

  • Moderaterna ser ett behov av att de enskilda vägarna i Eksjö kommun får ett stöd från kommunen.
  • Moderaterna vill att kommunen ger bidrag till de enskilda vägar som Trafikverket stödjer
  • Moderaterna anser att skötseln av de enskilda vägarna åligger väghållaren och att dessa sköts på ett bra sätt.