Energi

Energi är ett stort område där efterfrågan och tillgången måste vara i balans.

Tillgången på energi är främst en nationell fråga medan förbrukningen sker lokalt

  • Tillgången till energi måste säkras för alla invånare i Eksjö
  • Vårt viktigaste bidrag är energieffektivisering
  • Företagen måste ha tillgång till konkurrenskraftiga och stabila energipriser
  • Vi stödjer en elektrifiering av samhällets funktioner
  • Av det totala energibehovet kan idag bara en mindre del tillhandahållas från lokala energikällor det vill vi ändra på